Oferta

24 czerwca 2018

W ramach usług oferuję:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • sporządzanie i składanie w imieniu klienta deklaracji CIT, PIT i VAT,
 • sporządzanie informacji o dokonanych transakcjach unijnych VAT UE,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie rejestru środków trwałych oraz naliczanie amortyzacji,
 • możliwość świadczenia usług w siedzibie klienta.
 • reprezentacja klienta w urzędach skarbowych, celnych i statystycznych.
 • Prowadzenie spraw kadrowo-pracowych.
 • Doradztwo w kwestiach podatkowych.