Account BUK Sp. z o.o.

Biuro usług księgowych

Jesteś tutaj: Oferta

linia

Oferujemy Państwu między innymi:

 • Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej (księgi rachunkowe).
 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji podatkowej (księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa).
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych.
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT i VAT i in.).
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Sporządzanie list płac.
 • Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS.
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS.
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej.
 • Przygotowywanie dokumentacji bankowej.


Polecamy także nasze usługi doradcze i pomoc m. in. w zakresie:

 • Optymalizacji podatkowej.
 • Zakładania działalności gospodarczej.
 • Wyboru formy ewidencji księgowej i opodatkowania.
 • Projektowania systemów obiegu dokumentów.
 • Budowy systemów ewidencji zdarzeń gospodarczych uwzględniających zarówno wymogi prawne jak i rachunkowości zarządczej (controllingu).
 • Aktualnych przepisów.
 • Podatków.
 • Factoringu.
 • Leasingu.
 • Dotacji unijnych.
 • Zagadnień kadrowo-płacowych.


 • Na życzenie Klientów reprezentujemy Ich w urzędach.
 • Oferujemy możliwość współpracy w języku angielskim.