PL EN

Account BUK Sp. z o.o.

Biuro usług księgowych

Jesteś tutaj: Oferta

linia

Oferujemy Państwu między innymi:

 • Prowadzenie pełnej ewidencji księgowej (księgi rachunkowe)
 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji podatkowej (księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa)
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • Przygotowywanie deklaracji podatkowych (CIT, PIT i VAT i in.)
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • Sporządzanie list płac
 • Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Przygotowywanie deklaracji ZUS
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przygotowywanie dokumentacji bankowej


Polecamy także nasze usługi doradcze i pomoc m. in. w zakresie:

 • Optymalizacji podatkowej
 • Zakładania działalności gospodarczej
 • Wyboru formy ewidencji księgowej i opodatkowania
 • Projektowania systemów obiegu dokumentów
 • Budowy systemów ewidencji zdarzeń gospodarczych uwzględniających zarówno wymogi prawne jak i rachunkowości zarządczej (controllingu)
 • Aktualnych przepisów
 • Podatków
 • Factoringu
 • Leasingu
 • Dotacji unijnych
 • Zagadnień kadrowo-płacowych


 • Na życzenie Klientów reprezentujemy Ich w urzędach
 • Oferujemy możliwość współpracy w języku angielskim